Følg konferansen direkte her!
 

     

Visjon 2030 - Nasjonal innovasjonsdugnad 2.-3. mars 2015

 

 
Følg oss på Twitter

 

En nasjonal innovasjonsdugnad for global utdanning og helse finner sted i Trondheim 2. og 3. mars 2015.
Konferansen skal diskutere løsninger som kan bidra til hvordan verden kan oppnå de universelle bærekraftsmålene som skal vedtas i FN til høsten, med spesifikt fokus på områdene helse og utdanning.
 
Visjon 2030-konferansen vil sette søkelyset på hvordan norske, innovative løsninger kan bidra til å oppnå de nye, globale målene.
 
Konferansen skal blant annet:
  • Sette søkelys på at verden nå vedtar globale bærekraftsmål, hvilke nye utfordringer, men også muligheter dette gir sivilt samfunn, næringsliv og akademia frem mot 2030.
  • Vise hvilket mulighetsrom nye ideer og innovasjoner innen teknologi, finansiering og partnerskap med utgangspunkt i norske miljøer kan åpne i fremtiden.
  • Gi et bilde av innovasjoner som allerede eksisterer, innovasjoner som er påtenkt og innovasjoner det er behov for.
  • Diskutere hvordan innovasjoner innen helse og utdanning kan oppskaleres for å få best mulig effekt for utviklingsland, men også oss.
  • Gi innsikt i hvilken rolle forskning har og kan ha for bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon
  • Diskutere hva som kan gjøres for å styrke innsatsen fra norske myndigheters side opp mot næringsliv, sivilt samfunn og akademia.
Utvikling er ikke bare bistand. Næringsliv, stiftelser, akademia og sivilt samfunn spiller en avgjørende rolle for global utvikling, hver for seg og i partnerskap med myndigheter og andre.
 
Derfor inviterer Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i samarbeid med NTNU både næringsliv, akademia, sivilt samfunn og alle interesserte aktører til Trondheim til denne nasjonale dugnaden.

Velkommen til Trondheim og Visjon 2030-konferansen i mars!
 

 
   
                 

med faglig støtte fra
 
 

 i samarbeid med
 
               
 
 
Powered by WebSite AS